تقدیر از دانش آموزان منتخب رشته ژیمناستیک

تقدیر از دانش آموزان منتخب رشته ژیمناستیک   با تشکر از مربی محترم سرکار خانم کیانبخت