برگزاری جشنی به مناسبت روز زن و ولادت حضرت فاطمه (س)

برگراری جشنی به مناسبت  ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن