پیام تبریک سال نو مدیریت محترم دبستان مهدیه به فراگیران

پیام تبریک سال نو مدیریت محترم دبستان مهدیه به دانش آموزان تا توان دارید درچمنزارها و گلزارها بدوید اگر زمین خوردید و سَر زانوی شلوارتان پاره شد غصه نخورید زندگی ارزش غم خوردرا ندارد.🌷...