کادر اداری و آموزشی مدرسه

  مشخصات کادر اداری و آموزشی دبستان مهدیه ردیف نام و نام خانوادگی سمت ۱ سرکار خانم شهلا پازکی زاده مدیریت ۲ سرکار خانم شهره خطیبی معاون آموزشی ۳ سرکار خانم افسانه آب جام...